Mala preduzeća - velika šansa

Radionica "TASKA" je rezultat inicijative Dragana Tomića, predsednika kompanije "SIMPO" da mala i srednja preduzeća u našoj zemlji na najširem planu postanu model organizovanja privrede za uspešno, profitabilno i konturentno učešće na svetskom tržištu.

TASKA - je radionica za izradu drvenih tokarenih elemenata za industriju nameštaja.

Radionica je osnovana 1994.godine. Godišnje proizvede 50.000 drvenih nogica i ručica za nameštaj, uglavnom za potrebe fabrike nameštaja SIMPO. Vlasnik je gospodin Srđan Tasić.

Poseduje Sertifikat za menadžment zaštite životne sredine prema standardu JUS ISO 14001:2005 za oblast proizvodnje drvenih elemenata za namešta.

Poseduje Sertifikat da je uspostavila sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu JUS ISO 9001:2005 za oblast proizvodnje drvenih elemenata za namešta.